CPCTC là gì? Ý nghĩa của từ cpctc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

CPCTC là gì? Ý nghĩa của từ cpctc

CPCTC là gì ?

CPCTC là “Corresponding Parts of Congruent Triangles are Congruent” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPCTC

CPCTC có nghĩa “Corresponding Parts of Congruent Triangles are Congruent”, dịch sang tiếng Việt là “Các phần tương ứng của tam giác đồng dư là đồng dư”. Nguyên tắc trong hình học, khẳng định rằng các phần tương ứng của hai tam giác đồng dạng là đồng dạng (bao gồm cả góc, cạnh và cạnh tương ứng).
Nguyên lý này giúp xác định các thuộc tính trong các bài toán hình học.

CPCTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPCTC là “Corresponding Parts of Congruent Triangles are Congruent”.

Post Top Ad