DJS là gì? Ý nghĩa của từ djs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

DJS là gì? Ý nghĩa của từ djs

DJS là gì ?

DJS là “Direct Job Submission” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DJS

DJS có nghĩa “Direct Job Submission”, dịch sang tiếng Việt là “Nộp hồ sơ trực tiếp”. Thuật ngữ sử dụng trong thị trường tuyển dụng.
Nói đến việc nộp đơn trực tiếp cho một vị trí công việc mà không thông qua bất kỳ trung gian nào.

DJS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DJS là “Direct Job Submission”.

Một số kiểu DJS viết tắt khác:
+ Director, Joint Staff: Giám đốc, Bộ tham mưu.
+ Delhi Judicial Service: Cơ quan tư pháp Delhi.

Post Top Ad