FIOST là gì? Ý nghĩa của từ fiost - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2024

FIOST là gì? Ý nghĩa của từ fiost

FIOST là gì ?

FIOST là “Free In, Out, Stowed and Trimmed” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FIOST

FIOST có nghĩa “Free In, Out, Stowed and Trimmed”, dịch sang tiếng Việt là “Miễn phí vào, ra, chất xếp và cắt xén”. Thuật ngữ sử dụng trong vận chuyển hàng hóa biển. Có thể là các chi phí cho việc xếp, đóng gói,...
Hàng hóa sẽ được xếp chặt và tàu được điều chỉnh trọng lượng để đảm bảo an toàn.

FIOST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FIOST là “Free In, Out, Stowed and Trimmed”.

Một số kiểu FIOST viết tắt khác:
+ International Federation of Trade Unions of Transport Workers: Liên đoàn quốc tế công đoàn công nhân giao thông vận tải.
+ Fiber Optic Service Terminal: Trạm dịch vụ cáp quang.
+ Functional Independence Outcome Survey Tool: Công cụ khảo sát kết quả độc lập về chức năng.
+ Financial Institution Outreach Specialist Team: Nhóm chuyên gia tiếp cận tổ chức tài chính.

Post Top Ad