GNU là gì? Ý nghĩa của từ gnu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

GNU là gì? Ý nghĩa của từ gnu

GNU là gì ?

GNU là “GNU's Not Unix” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GNU

GNU có nghĩa “GNU's Not Unix”, dịch sang tiếng Việt là “GNU không phải Unix”. Hệ thống phần mềm mã nguồn mở, được phát triển để tạo ra một hệ điều hành tương tự Unix.

GNU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GNU là “GNU's Not Unix”.

Một số kiểu GNU viết tắt khác:
+ Government of National Unity: Chính phủ thống nhất quốc gia. Một chính phủ tổng hợp từ nhiều đảng hoặc phe trường.
+ Gyeongsang National University: Đại học quốc gia Gyeongsang. Trường đại học ở Gyeongsangnam-do, Hàn Quốc, cung cấp nhiều ngành học đa dạng.

Post Top Ad