MER là gì? Ý nghĩa của từ mer - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

MER là gì? Ý nghĩa của từ mer

MER là gì ?

MER là “Modulation Error Ratio” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MER

MER có nghĩa “Modulation Error Ratio”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ lỗi điều chế”. Độ đo chất lượng tín hiệu số.
Nó thường được sử dụng trong các hệ thống truyền dẫn số như DVB (Phát sóng video kỹ thuật số - Digital Video Broadcasting) hoặc DAB (Phát sóng âm thanh kỹ thuật số - Digital Audio Broadcasting).

MER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MER là “Modulation Error Ratio”.

Một số kiểu MER viết tắt khác:
+ Mars Exploration Rover: Tàu thám hiểm sao Hỏa.
+ Mortgage Equity Release: Phát hành vốn thế chấp.
+ Medical Error Reporting: Báo cáo lỗi y tế.
+ Minimum Equipment Requirement: Yêu cầu thiết bị tối thiểu.
+ Middle East Region: Khu vực Trung Đông.

Post Top Ad