MOF là gì? Ý nghĩa của từ mof - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

MOF là gì? Ý nghĩa của từ mof

MOF là gì ?

MOF là “Ministry of Finance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOF

MOF có nghĩa “Ministry of Finance”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ tài chính”. Cơ quan chính trị của chính phủ trong nhiều quốc gia, chịu trách nhiệm về quản lý tài chính và ngân sách quốc gia.

MOF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOF là “Ministry of Finance”.

Một số kiểu MOF viết tắt khác:
+ Meta-Object Facility: Cơ sở siêu đối tượng. Một tiêu chuẩn định nghĩa cách mô hình hóa metadata trong hệ thống thông tin.
+ Metal–Organic Framework: Khung kim loại-hữu cơ. Loại vật liệu nano có cấu trúc mạng phức tạp, thường được sử dụng trong các ứng dụng lưu trữ và phân tán khí.
+ Managed Object Format: Định dạng đối tượng được quản lý.
+ Multiple Organ Failure: Suy đa cơ quan. Tình trạng một hoặc nhiều cơ quan trong cơ thể mất khả năng hoạt động đồng thời, thường do bệnh nặng hoặc chấn thương nặng.
+ Male Or Female: Nam hay nữ. Việc phân biệt giới tính giữa nam và nữ, hai giới tính cơ bản trong hệ thống giới tính nhân loại.

Post Top Ad