TKA là gì? Ý nghĩa của từ tka - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

TKA là gì? Ý nghĩa của từ tka

TKA là gì ?

TKA là “Total Knee Arthroplasty” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TKA

TKA có nghĩa “Total Knee Arthroplasty”, dịch sang tiếng Việt là “Tạo hình khớp gối toàn bộ”. Têm của một loại phẫu thuật để thay thế hoặc tái tạo hoàn toàn khớp đầu gối.
Theo đó nhân viên y tế sẽ sử dụng các thành phần nhân tạo để tạo hình.

TKA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TKA là “Total Knee Arthroplasty”.

Một số kiểu TKA viết tắt khác:
+ The King's Academy: Học viện nhà vua.
+ Techno Kitten Adventure: Cuộc phiêu lưu Techno Kitten.
+ To Know About: Biết về. Thường được sử dụng trong các thông điệp trực tuyến.
+ The Kaseya Alliance: Liên minh Kaseya. Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Post Top Ad