USSR là gì? Ý nghĩa của từ ussr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

USSR là gì? Ý nghĩa của từ ussr

USSR là gì ?

USSR là “Union of Soviet Socialist Republics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ USSR

USSR có nghĩa “Union of Soviet Socialist Republics”, dịch sang tiếng Việt là “Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết”. Một liên minh cộng sản tồn tại từ 1922 đến 1991 tại Đông Âu và Bắc Á, bao gồm nhiều nước như Nga, Ukraina, và Belarus.
Sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991 đánh dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới và dẫn đến việc có nhiều quốc gia.

USSR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng USSR là “Union of Soviet Socialist Republics”.

Post Top Ad