UST là gì? Ý nghĩa của từ ust - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2024

UST là gì? Ý nghĩa của từ ust

UST là gì ?

UST là “Underground Storage Tank” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UST

UST có nghĩa “Underground Storage Tank”, dịch sang tiếng Việt là “Bể chứa ngầm”. Hồ chứa ngầm dưới đất được sử dụng để lưu trữ chất lỏng như xăng, dầu diesel, hay chất hóa học.

UST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UST là “Underground Storage Tank”.

Một số kiểu UST viết tắt khác:
+ University of Science and Technology: Đại học khoa học và công nghệ.
+ Unmanned Systems Technology: Công nghệ hệ thống không người lái. Lĩnh vực công nghiệp nghiên cứu và phát triển công nghệ cho các hệ thống không người lái.
+ United States Treasury: Kho bạc Hoa Kỳ.
+ University of St. Thomas: Đại học St. Thomas. Trường đại học ở Minneapolis, Minnesota, Hoa Kỳ.
+ Equatorial Guinea Workers' Union: Công đoàn Guinea Xích đạo.
+ University of Santo Tomas: Đại học Santo Tomas.

Post Top Ad