WIFI là gì? Ý nghĩa của từ wifi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2024

WIFI là gì? Ý nghĩa của từ wifi

WIFI là gì ?

WIFI là “Wireless Fidelity” trong tiếng Anh. Đề cập đến các kỹ thuật mạng không dây sử dụng các chuẩn IEEE 802.11.

Ý nghĩa của từ WIFI

WIFI có nghĩa “Wireless Fidelity”, dịch sang tiếng Việt là “Độ trung thực không dây”.

WIFI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WIFI là “Wireless Fidelity”.

Một số kiểu WIFI viết tắt khác:
+ Wound, Ischemia and Foot Infection: Vết thương, thiếu máu cục bộ và nhiễm trùng bàn chân. Thuật ngữ trong lĩnh vực y học, nhằm đánh giá rủi ro cho bệnh nhân đối với bệnh tiểu đường và các vấn đề liên quan đến chân.
+ World Intercultural Facility for Innovation: Cơ sở đổi mới liên văn hóa thế giới.

Post Top Ad