WRT là gì? Ý nghĩa của từ wrt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2024

WRT là gì? Ý nghĩa của từ wrt

WRT là gì ?

WRT là “With respect to” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WRT

WRT có nghĩa “With respect to”, dịch sang tiếng Việt là “Đối với”. Từ ngày thường được sử dụng để giới thiệu một ý kiến, ý định hoặc mối liên quan đến một vấn đề cụ thể nào đó.
Trong lĩnh vực công nghệ, nó đề cập đến sản phẩm, công nghệ có liên quan đến một chủ đề cụ thể.

WRT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WRT là “With respect to”.

Một số kiểu WRT viết tắt khác:
+ Writer Response Theory: Thuyết phản ứng của nhà văn.
+ With regard to: Liên quan đến.
+ World Rally Team: Đội đua xe thế giới. Đội đua tham gia vào các sự kiện đua xe rally quốc tế. Cụ thể hơn là trong khuôn khổ của giải đua World Rally Championship.
+ Wireless Ronin Technologies: Công nghệ Ronin không dây.
+ Workforce Review Team: Nhóm đánh giá lực lượng Lao động. Nhóm hoặc đội ngũ chịu trách nhiệm xem xét, đánh giá và quản lý các vấn đề liên quan đến lực lượng lao động trong một tổ chức, công ty. Công việc này bao gồm về đánh giá hiệu suất, kế hoạch nhân sự, và quản lý thay đổi.
+ Wholesale, Trade, Retail: Bán buôn, Thương mại, Bán lẻ.
+ Wireless Receiver/Transmitter: Bộ thu / phát không dây. Tên thiết bị có khả năng thu và phát sóng không dây.

Post Top Ad