HRU là gì? Ý nghĩa của từ hru - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

HRU là gì? Ý nghĩa của từ hru

Từ hru là gì và ý nghĩa ra sao, có phải hru là viết tắt của từ gì hay không, dịch sang tiếng Việt lẫn tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

hru là gì

HRU là gì ?

HRU là “How Are You?” trong tiếng Anh.

Những nghĩa viết tắt khác sẽ được đề cập ở phần sau.

Ý nghĩa của từ HRU

HRU có nghĩa “How Are You?” dịch sang tiếng Việt là "Bạn có khỏe không?".

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "H" trong "How", "R" trong "Are", và "U" trong "You".

Riêng về "R"và "U" do có cách phát âm giống với "are" và "you", nên thường được thay thế cho nhau nhằm rút gọn câu chữ, chẳng hạn ta có thể chọn viết "How r u?". Dĩ nhiên, kiểu viết này chỉ nên áp dụng cho những văn bản không chính thức(chat, nhắn tin...).

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ How: thế nào, như thế nào, sao, ra sao, làm sao...
+ Are: ngôi thứ 3 số nhiều ở hiện tại của be (là) ...
+ You: bạn, các bạn, anh, em...

HRU là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt bằng HRU là “How Are You?”.

Một số kiểu HRU viết tắt:
+ Heat Recovery Unit: bộ thu hồi nhiệt.
+ Bovine Growth Hormone: Hóc-môn tăng trưởng bò.
+ Hardcopy Reconstruction Unit: đơn vị tái thiết hardcopy.
+ Human Resources Unit: đơn vị nguồn nhân lực.
+ Hydrologic Response Unit: đơn vị phản hồi thủy văn.
+ Heading Reference Unit: khối tham khảo hàng đầu.
+ Hydrostatic Release Unit: bộ phát thủy tĩnh.
+ Human Resources Unlimited: nhân sự không giới hạn.
+ Health Research Unit: cơ quan nghiên cứu sức khỏe.
+ Human Resources University: đại học nguồn nhân lực.
+ Human Rights Unit: bộ phận nhân quyền.
+ Health Resource Utilization: sử dụng tài nguyên y tế.
+ Human Reign Unleashed: giải phóng nhân quyền.
...

Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp mọi người biết được chính xác hru là gì rồi.

Post Top Ad