IAC là gì? Ý nghĩa của từ iac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

IAC là gì? Ý nghĩa của từ iac

Từ iac là gì và ý nghĩa ra sao, có phải iac là viết tắt của từ gì hay không, dịch sang tiếng Việt lẫn tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé.

iac là gì

IAC là gì ?

IAC là “In Any Case” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IAC

IAC có nghĩa “In Any Case” dịch sang tiếng Việt là "trong bất kỳ tình huống nào", "trong bất kỳ trường hợp nào".

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "I" trong "In", "A" trong "Any", và "C" trong "Case".

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ In: ở, tại, trong...
+ Any: bất cứ vật gì, bất cứ ai, một chút nào ...
+ Case: trường hợp, cảnh ngộ, hoàn cảnh, tình thế, tình huống...

IAC là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt bằng IAC là “In Any Case”.

Một số kiểu IAC viết tắt khác:
+ Information Analysis Center: trung tâm phân tích thông tin.
+ Internal Auditory Canal: kênh thính giác nội bộ.
+ Iowa Administrative Code: bộ luật hành chính Iowa.
+ International Advisory Committee: ủy ban tư vấn quốc tế.
+ Industry Advisory Council: hội đồng tư vấn công nghiệp.
+ Idle Air Control: kiểm soát không khí nhàn rỗi.
+ Instituto de Astrofisica de Canarias: viện nghiên cứu Astrofisica de Canarias.
+ International Advisory Council: hội đồng tư vấn quốc tế.
+ Indirect Air Carrier: vận chuyển hàng không gián tiếp.
+ Internal Audit Connections: kết nối kiểm toán nội bộ.
+ Integrated Avionics Computer: máy tính tích hợp hệ thống điện tử.
+ International Academy of Cytology: học viện khoa học quốc tế.
+ Intake Air Control: kiểm soát không khí.
+ Instrument Approach Chart: biểu đồ phương pháp tiếp cận.
+ Internet Application Component: thành phần ứng dụng internet.
+ Integrated Analysis Capability: khả năng phân tích tích hợp.
+ Immunization Action Coalition: liên minh hành động tiêm chủng.
+ International Access Code: mã truy cập quốc tế.
+ International Association for Cybernetics: hiệp hội quốc tế về điều khiển học.
+ Inter-Application Communication: liên thông ứng dụng.
+ International Agricultural Centre: trung tâm nông nghiệp quốc tế.
+ Internet Access Control: kiểm soát truy cập internet.
...

Với những chia sẻ trên hi vọng đã giúp mọi người biết được chính xác iac là gì rồi.

Post Top Ad