CMNM là gì? Ý nghĩa của từ cmnm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

CMNM là gì? Ý nghĩa của từ cmnm

CMNM là gì ?

CMNM là “Cisco MGC Node Manager” trong tiếng Anh, “Chúc Mừng Năm Mới” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CMNM

**NGOẠI NGỮ

CMNM có nghĩa “Cisco MGC Node Manager” (Cisco Media Gateway Controller Node Manager), dịch sang tiếng Việt là “Trình quản lý nút điều khiển cổng truyền thông Cisco”. Từ này dùng trong lĩnh vực mạng máy tính (công nghệ thông tin).

**VIỆT NGỮ

CMNM có nghĩa “Chúc Mừng Năm Mới” trong tiếng Việt, thường sử dụng trong dịp năm mới trên các trang mạng xã hội và các ứng dụng tin nhắn khi mọi người muốn dành lời chúc cho nhau.

CMNM là viết tắt của từ gì?

Cụm từ được viết tắt bằng CMNM là “Cisco MGC Node Manager”, “Chúc Mừng Năm Mới”.

Một số kiểu CMNM viết tắt:
+ Colorado Mountain News Media: Truyền thông tin tức núi Colorado (tên một công ty làm về lĩnh vực truyền thông tại Hoa Kỳ) .
+ Contribution Margin Net Marketing: Tiếp thị mạng lưới ký quỹ đóng góp.
+ Computational Mechanics and Numerical Mathematics: Cơ học tính toán và toán học số.
+ Clothed Man Nude Man: Nam cởi trần nam bận đồ.
+ Carboxymethylaminomethyl.
...

Post Top Ad