A&E là gì? Ý nghĩa của từ a&e - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

A&E là gì? Ý nghĩa của từ a&e

Giải thích a&e là gì và có ý nghĩa ra sao, từ a&e là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

a&e la gi

A&E là gì ?

A&E là “Architecture and Engineering” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ A&E

A&E có nghĩa “Architecture and Engineering”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc và Kỹ thuật”.

A&E là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng A&E là “Architecture and Engineering”.

Một số kiểu A&E viết tắt khác:
+ Armament & Electronics: Vũ khí & Điện tử.
+ Accident & Emergency: Tai nạn & Cấp cứu.
+ Actual and Necessary Expenses: Chi phí thực tế và cần thiết.
+ Activation & Evaluation: Kích hoạt và đánh giá.
+ Allocation & Engineering: Phân bổ & Kỹ thuật.
+ Ammunition and Explosives: Đạn dược và Chất nổ.
+ Airframe and Engine: Máy bay và động cơ.
+ Arts and Entertainment Network: Mạng nghệ thuật và giải trí.
+ Architect & Engineer: Kiến trúc sư & Kỹ sư.
+ Analysis & Evaluation: Phân tích & Đánh giá.
+ Appropriation & Expense: Chiếm đoạt & Chi phí.
...

Post Top Ad