A&F là gì? Ý nghĩa của từ a&f - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

A&F là gì? Ý nghĩa của từ a&f

Giải thích a&f là gì và có ý nghĩa ra sao, từ a&f là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

A&F là gì ?

A&F là “Always and Forever” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ A&F

A&F có nghĩa “Always and Forever”, dịch sang tiếng Việt là “Luôn luôn và mãi mãi”.

A&F là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng A&F là “Always and Forever”.

Một số kiểu A&F viết tắt khác:
+ Arming & Fuzing: Vũ trang & Fuzing.
+ Accounting & Finance: Kế toán & Tài chính.
+ Abercrombie & Fitch Corporation - tập đoàn nhãn hiệu quần áo.
+ Arming and Firing: Vũ trang và bắn.
...

Post Top Ad