A&R là gì? Ý nghĩa của từ a&r - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2019

A&R là gì? Ý nghĩa của từ a&r

Giải thích a&r là gì và có ý nghĩa ra sao, từ a&r là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

A&R là gì ?

A&R là “Analysis and Reporting” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ A&R

A&R có nghĩa “Analysis and Reporting”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích và báo cáo”.

A&R là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng A&R là “Analysis and Reporting”.

Một số kiểu A&R viết tắt khác:
+ Artist and Repertoire: Nghệ sĩ và tiết mục.
+ Audit & Reimbursement: Kiểm toán & Bồi hoàn.
+ Air and Radiation: Không khí và bức xạ.
+ Assembly & Repair: Lắp ráp & Sửa chữa.
+ Allergy and Respiratory: Dị ứng và hô hấp.
+ Assurance and Resilience: Đảm bảo và khả năng phục hồi.
+ Automation and Robotics: Tự động hóa và Rô bốt.
+ Assessment & Remediation: Đánh giá & Khắc phục.
+ Analysis and Review: Phân tích và Đánh giá.
+ Abandonment and Recovery: Bỏ rơi và phục hồi.
+ Academics & Research: Học thuật & Nghiên cứu.
...

Post Top Ad