BSNL là gì? Ý nghĩa của từ bsnl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

BSNL là gì? Ý nghĩa của từ bsnl

Giải thích bsnl là gì và có ý nghĩa ra sao, từ bsnl là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

BSNL là gì ?

BSNL là “Bharat Sanchar Nigam Limited” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BSNL

BSNL có nghĩa “Bharat Sanchar Nigam Limited”, đây là tên của công ty viễn thông nhà nước Ấn Độ.

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "B" trong "Bharat", "S" trong "Sanchar", "N" trong "Nigam" , và "L" trong "Limited".

BSNL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BSNL là “Bharat Sanchar Nigam Limited”.

Một số kiểu BSNL viết tắt khác:
+ Biosecurity and Nanoscience Laboratory: Phòng thí nghiệm khoa học và an toàn sinh học.
...

Post Top Ad