CPG là gì? Ý nghĩa của từ cpg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

CPG là gì? Ý nghĩa của từ cpg

Giải thích cpg là gì và có ý nghĩa ra sao, từ cpg là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

CPG là gì ?

CPG là “Consumer Package Goods” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPG

CPG có nghĩa “Consumer Package Goods”, dịch sang tiếng Việt là “Hàng tiêu dùng trọn gói”.

CPG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPG là “Consumer Package Goods”.

Một số kiểu CPG viết tắt khác:
+ Coley Pharmaceutical Group: Tập đoàn dược phẩm Coley.
+ Career Progression Group: Nhóm phát triển nghề nghiệp.
+ Complexity Profile Graph: Đồ thị hồ sơ phức tạp.
+ Customer Project Guide: Hướng dẫn dự án khách hàng.
+ Core Planning Group: Nhóm kế hoạch cốt lõi.
+ Commander, Amphibious Group: Chỉ huy, Tập đoàn đổ bộ.
+ Critical Population Group: Nhóm dân số quan trọng.
+ Contingency Planning Guidance: Hướng dẫn lập kế hoạch dự phòng.
+ Conference Preparatory Group: Nhóm chuẩn bị hội nghị.
+ Control Point Generation: Tạo điểm kiểm soát.
+ Central Processor Group: Nhóm xử lý trung tâm.
+ Contractor Policy Guide: Hướng dẫn chính sách nhà thầu.
+ Controlled Porous Glass: Kính xốp có kiểm soát.
+ Creative Professional Group: Nhóm chuyên nghiệp sáng tạo.
+ Certified Professional Guardian: Người giám hộ chuyên nghiệp được chứng nhận.
+ Certified Professional Geologist: Nhà địa chất chuyên nghiệp được chứng nhận.
+ Central Pattern Generator: Máy phát mẫu trung tâm.
+ Consolidated Planning Grant: Tài trợ kế hoạch tổng hợp.
+ Compatible Peripherals Guide: Hướng dẫn ngoại vi tương thích.
+ Corporate Planning Group: Nhóm kế hoạch doanh nghiệp.
+ Career Progression Guide: Hướng dẫn phát triển nghề nghiệp.
+ Command Planning Group: Nhóm kế hoạch chỉ huy.
+ Calorically Perfect Gas: Khí hoàn hảo.
+ Critical Point Generation: Tạo điểm quan trọng.
+ Center for Global Partnership: Trung tâm hợp tác toàn cầu.
+ Coordination Planning Group: Nhóm kế hoạch phối hợp.
+ Cost Per Gallon: Chi phí mỗi gallon.
+ 3c Path Protection Group: Nhóm bảo vệ đường dẫn 3c.
+ Civil Preparedness Guide: Hướng dẫn chuẩn bị dân sự.
+ Clock Pulse Generator: Máy phát xung đồng hồ.
+ Church Pension Group: Nhóm hưu trí nhà thờ.
...

Post Top Ad