DANA là gì? Ý nghĩa của từ dana - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

DANA là gì? Ý nghĩa của từ dana

Giải thích dana là gì và có ý nghĩa ra sao, từ dana là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

DANA là gì ?

DANA là “Delaware Association of Nonprofit Agencies” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DANA

DANA có nghĩa “Delaware Association of Nonprofit Agencies”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các cơ quan phi lợi nhuận”.

DANA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DANA là “Delaware Association of Nonprofit Agencies”.

Một số kiểu DANA viết tắt khác:
+ Data Application Network Adapter: Bộ điều hợp mạng ứng dụng dữ liệu.
+ Drug and Alcohol Nursing Association: Hiệp hội điều dưỡng ma túy và rượu.
...

Post Top Ad