LUCAS là gì? Ý nghĩa của từ lucas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

LUCAS là gì? Ý nghĩa của từ lucas

Giải thích lucas là gì và có ý nghĩa ra sao, từ lucas là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

LUCAS là gì ?

LUCAS là “Liverpool University Centre for Archive Studies” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LUCAS

LUCAS có nghĩa “Liverpool University Centre for Archive Studies”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Nghiên cứu Lưu trữ Đại học Liverpool (được thành lập vào năm 1996 tại Liverpool, vương quốc Anh)”.

LUCAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LUCAS là “Liverpool University Centre for Archive Studies”.

Một số kiểu LUCAS viết tắt khác:
+ Land Use Change Analysis System: Hệ thống phân tích thay đổi sử dụng đất.
+ Land Use/Cover Area Frame Survey: Khảo sát khung sử dụng đất / diện tích che phủ.
...

Post Top Ad