BUM là gì? Ý nghĩa của từ bum - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

BUM là gì? Ý nghĩa của từ bum

Giải thích bum là gì và có ý nghĩa ra sao, từ bum là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

BUM là gì ?

BUM là “Boot-Up Manager” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BUM

BUM có nghĩa “Boot-Up Manager”, dịch sang tiếng Việt là “Trình quản lý khởi động ( tên một phần mềm)”.

BUM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BUM là “Boot-Up Manager”.

Một số kiểu BUM viết tắt khác:
+ Bargaining Unit Member: Thành viên đơn vị mặc cả.
+ Business Unit Manager: Quản lý đơn vị kinh doanh.
...

Post Top Ad