FIM là gì? Ý nghĩa của từ fim - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

FIM là gì? Ý nghĩa của từ fim

Giải thích fim là gì và có ý nghĩa ra sao, từ fim là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

FIM là gì ?

FIM là “Friendship Is Magic” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FIM

FIM có nghĩa “Friendship Is Magic”, dịch sang tiếng Việt là “Tình bạn là ma thuật”.

FIM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FIM là “Friendship Is Magic”.

Một số kiểu FIM viết tắt khác:
+ Free Issue Material: Tài liệu phát hành miễn phí.
+ Phim: phim truyện, bộ phim.
+ Fault Isolation Module: Mô-đun cách ly lỗi.
+ Facing Identification Marking: Đánh dấu nhận diện.
+ Field Installation Manager: Quản lý cài đặt hiện trường.
+ Feature Interaction Management: Quản lý tương tác tính năng.
+ Field Ion Microscopy: Kính hiển vi ion trường.
+ Facility Improvement Measure: Biện pháp cải thiện cơ sở.
+ Florida International Museum: Bảo tàng quốc tế Florida.
+ Face in the Mirror: Mặt trong gương.
+ Federated Investment Management Company: Công ty quản lý đầu tư liên bang.
+ Filter Interest Manager: Bộ lọc quản lý quan tâm.
+ First-In-Man: Người đàn ông đầu tiên.
+ Free Ion Model: Mô hình ion miễn phí.
+ Friable Insulation Materials: Vật liệu cách nhiệt.
+ Fault Isolation Manual: Hướng dẫn cách ly lỗi.
+ Federation Internationale Motocycliste: Liên đoàn Quốc tế Motocycliste.
+ Flight Integration Manager: Quản lý tích hợp chuyến bay.
+ Flight Instruction Manual: Hướng dẫn bay.
+ Federated Identity Management: Quản lý danh tính liên kết.
+ Federation Internationale de Motocyclisme: Liên đoàn Quốc tế de Motocyclisme.
+ Framework Information Model: Mô hình thông tin khung.
+ Fox Interactive Media: Truyền thông tương tác Fox.
+ Familial Infantile Myasthenia: Bệnh nhược cơ trẻ sơ sinh.
+ Fairness in Media: Công bằng trong truyền thông.
+ International Federation of Musicians: Liên đoàn nhạc sĩ quốc tế.
+ Fire Insurance Map: Bản đồ bảo hiểm hỏa hoạn.
+ Fisher Information Matrix: Ma trận thông tin Fisher.
+ Fellowship International Mission: Nhiệm vụ quốc tế học bổng.
+ Field Intensity Meter: Máy đo cường độ trường.
+ Forum for Interdisciplinary Mathematics: Diễn đàn toán học liên ngành.
+ Friend Murine Leukemia Virus Integration: Tích hợp virus gây bệnh bạch cầu ở bạn.
+ Functional Input Message: Chức năng nhập tin nhắn.
+ Facility Investment Metric: Số liệu đầu tư cơ sở.
+ Finance and Information Management: Quản lý tài chính thông tin.
+ Fiber Interface Module: Module giao diện sợi.
+ Functional Integration Manager: Quản lý tích hợp chức năng.
+ Field Induced Model: Mô hình cảm ứng trường.
+ Family Income Management: Quản lý thu nhập gia đình.
+ Focus Issue Meeting: Cuộc họp tập trung.
...

Post Top Ad