OOK là gì? Ý nghĩa của từ ook - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

OOK là gì? Ý nghĩa của từ ook

Giải thích ook là gì và có ý nghĩa ra sao, từ ook là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

ook la gi

OOK là gì ?

OOK là “On/Off Keying” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OOK

OOK có nghĩa “On/Off Keying”, dịch sang tiếng Việt là “Khóa mở/tắt”.

OOK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OOK là “On/Off Keying”.

Một số kiểu OOK viết tắt khác:
+ Order of Knights: Huân chương Hiệp sĩ.
+ Out of Kingdom: Ra khỏi vương quốc.
+ Out of kilter: Hết.
...

Post Top Ad