BLX là gì? Ý nghĩa của từ blx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

BLX là gì? Ý nghĩa của từ blx

Giải thích blx là gì và có ý nghĩa ra sao, từ blx là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

blx la gi

BLX là gì ?

BLX là “Blockchain Index” trong tiếng Anh, “Bằng Lái Xe” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BLX

**NGOẠI NGỮ

BLX có nghĩa “Blockchain Index”, dịch sang tiếng Việt là “chỉ số blockchain”, thuật ngữ này dùng trong lĩnh vực tiền ảo ( tiền kỹ thuật số ).

**VIỆT NGỮ

BLX có nghĩa “Bằng Lái Xe” trong tiếng Việt. Đây là một loại giấy phép, chứng chỉ để tham gia giao thông.

BLX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BLX là “Blockchain Index”, “Bằng Lái Xe”.

Một số kiểu BLX viết tắt khác:
+ Boundary Layer Experiment: Thí nghiệm lớp ranh giới (tron lĩnh vực khí tượng học).
+ Business Line Expert: Chuyên gia kinh doanh.
+ Basic Launch Complex: Tổ hợp ra mắt cơ bản.
...

Post Top Ad