DON là gì? Ý nghĩa của từ don - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

DON là gì? Ý nghĩa của từ don

Giải thích don là gì và có ý nghĩa ra sao, từ don là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

don la gi

DON là gì ?

DON là “Double or Nothing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DON

DON có nghĩa “Double or Nothing”, dịch sang tiếng Việt là “gấp đôi hoặc không gì cả”.

DON là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DON là “Double or Nothing”.

Một số kiểu DON viết tắt khác:
+ Dead of Night.
+ Department of Navy: Bộ hải quân.
+ Dense Object Nets: Lưới đối tượng dày đặc.
+ Description of Need: Mô tả nhu cầu.
+ De Origin Noble: Nguồn gốc quý tộc.
+ Dissolved Organic Nitrogen: Nitơ hữu cơ hòa tan.
+ Delivery Order Number: Số thứ tự giao hàng.
+ Donation: Quyên góp.
+ Department Of the Navy: Cục Hải quân.
+ Director Of Nursing: Giám đốc điều dưỡng.
+ Double or Nothing: Gấp đôi hoặc không gì cả.
+ Document Order Number: Số thứ tự tài liệu.
...

Post Top Ad