DDN là gì? Ý nghĩa của từ ddn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

DDN là gì? Ý nghĩa của từ ddn

Giải thích ddn là gì và có ý nghĩa ra sao, từ ddn là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

DDN là gì ?

DDN là “Dayton Daily News” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DDN

DDN có nghĩa “Dayton Daily News”, dịch sang tiếng Việt là “Tin tức hàng ngày của Dayton (tên một tờ báo ở Ohio, Mỹ)”.

DDN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DDN là “Dayton Daily News”.

Một số kiểu DDN viết tắt khác:
+ Design Decision Notice: Thông báo quyết định thiết kế.
+ Descent Developer Network: Mạng lưới nhà phát triển gốc.
+ Dotted Decimal Notation: Ký hiệu thập phân rải rác.
+ Domain Distribution Network: Mạng phân phối tên miền.
+ Defense Digital Network: Mạng kỹ thuật số quốc phòng.
+ Digital Divide Network: Mạng phân chia số.
+ Digital Data Network: Mạng dữ liệu số.
...

Post Top Ad