HBD là gì? Ý nghĩa của từ hbd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

HBD là gì? Ý nghĩa của từ hbd

Giải thích hbd là gì và có ý nghĩa ra sao, từ hbd là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

HBD là gì ?

HBD là “Happy Birthday” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HBD

HBD có nghĩa “Happy Birthday”, dịch sang tiếng Việt là “Chúc mừng sinh nhật”.

HBD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HBD là “Happy Birthday”.

Một số kiểu HBD viết tắt khác:
+ Hadron Blind Detector: Máy dò mù Hadron.
+ Hydraulic Bottom Detector: Máy dò đáy thủy lực.
+ Half Board: Hội đồng quản trị.
+ Here Be Dragons: Đây là rồng.
+ Homebrew Digest: Tiêu hóa homebrew.
+ Highest Benefit Density: Mật độ lợi ích cao nhất.
+ Hemoglobin--Delta Locus: Huyết sắc tố - Delta Locus.
+ Hydrogen Bond Donor: Nhà tài trợ trái phiếu hydro.
+ Human Biodiversity: Đa dạng sinh học của con người.
+ Handheld Business Device: Thiết bị kinh doanh cầm tay.
+ Hierarchical Block Design: Thiết kế khối phân cấp.
+ Hot Bus Driver: Tài xế xe buýt nóng.
+ Hypophosphatemic Bone Disease: Bệnh xương do HypophosphHRic.
...

Post Top Ad