BBVA là gì? Ý nghĩa của từ bbva - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

BBVA là gì? Ý nghĩa của từ bbva

Giải thích bbva là gì và có ý nghĩa ra sao, từ bbva là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

BBVA là gì ?

BBVA là “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria” trong tiếng Anh.

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "B" trong "Banco", "B" trong "Bilbao", "V" trong "Vizcaya" , và "A" trong "Argentaria".

Ý nghĩa của từ BBVA

BBVA có nghĩa “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”, đây là tên của một ngân hàng lớn thứ 2 ở Tây Ban Nha, dịch sang tiếng Việt nghĩa “Ngân hàng Bilbao Vizcaya Argentaria”.

BBVA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BBVA là “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria”.

Một số kiểu BBVA viết tắt khác:
+ Buzzards Bay Village Association.
+ Big Beatdown Vandy Administering.
...

Post Top Ad