MHN là gì? Ý nghĩa của từ mhn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

MHN là gì? Ý nghĩa của từ mhn

Giải thích mhn là gì và có ý nghĩa ra sao, từ mhn là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

MHN là gì ?

MHN là “Multi-Housing News” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MHN

MHN có nghĩa “Multi-Housing News”, dịch sang tiếng Việt là “Tin tức đa nhà ở”.

MHN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MHN là “Multi-Housing News”.

Một số kiểu MHN viết tắt khác:
+ Multi-health Network: Mạng đa sức khỏe.
+ Men's Health Network: Mạng lưới sức khỏe nam giới.
+ Mental Health Nursing: Điều dưỡng sức khỏe tâm thần.
+ Molecular and Human Nutrition: Dinh dưỡng phân tử và con người.
+ Moving Haven: Di chuyển Haven.
+ Members Hotel Network: Mạng lưới khách sạn thành viên.
+ Mental Health Net: Mạng lưới sức khỏe tâm thần.
...

Post Top Ad