MUET là gì? Ý nghĩa của từ muet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

MUET là gì? Ý nghĩa của từ muet

Giải thích muet là gì và có ý nghĩa ra sao, từ muet là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

MUET là gì ?

MUET là “Mehran University of Engineering and Technology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MUET

MUET có nghĩa “Mehran University of Engineering and Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Kỹ thuật và Công nghệ Mehran (ở Pakistan)”.

MUET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MUET là “Mehran University of Engineering and Technology”.

Một số kiểu MUET viết tắt khác:
+ Malaysian University English Test: Kỳ thi tiếng Anh đại học Malaysia.
+ Miami University Equestrian Team: Đội đua ngựa của trường Đại học Miami (ở nước Mỹ).
...

Post Top Ad