SGM là gì? Ý nghĩa của từ sgm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2019

SGM là gì? Ý nghĩa của từ sgm

Giải thích sgm là gì và có ý nghĩa ra sao, từ sgm là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

SGM là gì ?

SGM là “Global System for Mobile Communications” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SGM

SGM có nghĩa “Global System for Mobile Communications”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống toàn cầu về truyền thông di động”.

SGM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SGM là “Global System for Mobile Communications”.

Một số kiểu SGM viết tắt khác:
+ Society for General Microbiology: Hiệp hội Vi sinh vật học đại cương.
+ Semi Global Matching: Kết hợp bán toàn cầu.
+ Small Group Ministry: Bộ nhóm nhỏ.
+ Site-Wide Groundwater Model: Mô hình nước ngầm toàn diện.
+ Sol-Gel Materials: Vật liệu Sol-Gel.
+ Safeguard Memory: Bộ nhớ bảo vệ.
+ Sergeant Major: Trung sĩ thiếu tá.
+ Scissor Gang Mafia: Cắt kéo Gang Mafia.
+ Southern Gospel Music: Âm nhạc Tin Mừng miền Nam.
+ Society of Gesture Makers: Hiệp hội các nhà sản xuất cử chỉ.
+ Selling Group Member: Bán thành viên nhóm.
+ Systems Group Manager: Quản lý nhóm hệ thống.
+ Shanghai General Motors: Động cơ chung Thượng Hải.
+ Second Generation Modem: Modem thế hệ thứ hai.
+ Standard Gross Margin: Tỷ suất lợi nhuận gộp chuẩn.
+ Sortie Generation Model: Mô hình thế hệ sắp xếp.
+ Super Grandmaster: Siêu đại gia.
+ Single Gay Male: Độc thân đồng tính nam.
+ Special General Meeting: Đại hội đặc biệt.
+ Sovereign Grace Ministries: Bộ chủ quyền Grace.
+ Secret Gospel of Mark: Phúc âm bí mật của Mark.
+ Strategic Guidance Memorandum: Bản ghi nhớ hướng dẫn chiến lược.
+ Systematic Generator Matrix/Matrices: Ma trận máy phát / ma trận hệ thống.
+ State-Graph Manipulator: Trình điều khiển biểu đồ trạng thái.
...

Post Top Ad