SRPG là gì? Ý nghĩa của từ srpg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

SRPG là gì? Ý nghĩa của từ srpg

Giải thích srpg là gì và có ý nghĩa ra sao, từ srpg là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

SRPG là gì ?

SRPG là “Simulation Role Playing Game” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SRPG

SRPG có nghĩa “Simulation Role Playing Game”, dịch sang tiếng Việt là “Trò chơi nhập vai mô phỏng”.

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "S" trong "Simulation", "R" trong "Role", "P" trong "Playing" , và "G" trong "Game".

SRPG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SRPG là “Simulation Role Playing Game”.

Một số kiểu SRPG viết tắt khác:
+ Simple Role Playing Game: Trò chơi nhập vai đơn giản.
+ Strategy Role Playing Game: Trò chơi nhập vai chiến lược.
+ Smallpox Response Plan and Guidelines: Hướng dẫn và kế hoạch đối phó với bệnh đậu mùa.
+ Southern Region Promotional Group: Nhóm quảng cáo khu vực miền Nam.
+ Soil Rating for Plant Growth: Đánh giá đất cho sự tăng trưởng của cây.
...

Post Top Ad