FBO là gì? Ý nghĩa của từ fbo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

FBO là gì? Ý nghĩa của từ fbo

Giải thích fbo là gì và có ý nghĩa ra sao, từ fbo là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

FBO là gì ?

FBO là “Facebook Official” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FBO

FBO có nghĩa “Facebook Official”, dịch sang tiếng Việt là “Chính thức của facebook”.

FBO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FBO là “Facebook Official”.

Một số kiểu FBO viết tắt khác:
+ Federal Business Opportunities: Cơ hội kinh doanh liên bang.
+ Failing Better Offer: Không cung cấp tốt hơn.
+ Faith Based Organization: Tổ chức tôn giáo.
+ Foreign Buildings Office: Văn phòng tòa nhà nước ngoài.
+ Facilities-Based Operator: Nhà điều hành dựa trên cơ sở.
+ Fixed Base Operation: Hoạt động cơ sở cố định.
+ Friendly by Origin: Thân thiện với nguồn gốc.
+ Fictional Battle Omniverse: Trận chiến giả tưởng Omniverse.
+ Food Business Operator: Điều hành kinh doanh thực phẩm.
+ Farmer Based Organisation: Tổ chức dựa trên nông dân.
+ For Benefit Of: Vì lợi ích của.
+ Family Buy Out: Gia đình mua.
+ Final Biological Opinion: Ý kiến ​​sinh học cuối cùng.
+ Fixed Base Operator: Toán tử cơ sở cố định.
+ Foreign Buildings Operations: Hoạt động tòa nhà nước ngoài.
+ Foreign Body Obstruction: Tắc nghẽn cơ thể nước ngoài.
...

Post Top Ad