VNN là gì? Ý nghĩa của từ vnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

VNN là gì? Ý nghĩa của từ vnn

Giải thích vnn là gì và có ý nghĩa ra sao, từ vnn là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

VNN là gì ?

VNN là “Vietnam News Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VNN

VNN có nghĩa “Vietnam News Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng tin tức việt nam”.

VNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VNN là “Vietnam News Network”.

Một số kiểu VNN viết tắt khác:
+ South Vietnamese Navy: Hải quân miền nam Việt Nam.
+ Vietnam News Newspaper: Báo chí tin tức Việt Nam.
+ Village News Network: Mạng tin tức làng.
+ Volunteer News Network: Mạng tin tức tình nguyện.
+ Violation Notice and Number: Thông báo vi phạm và số.
+ Viral Nervous Necrosis: Hoại tử thần kinh.
+ Vacant National Number: Số quốc gia còn trống.
...

Post Top Ad