COF là gì? Ý nghĩa của từ cof - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

COF là gì? Ý nghĩa của từ cof

Giải thích cof là gì và có ý nghĩa ra sao, từ cof là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

COF là gì ?

COF là “Cost of Funds” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COF

COF có nghĩa “Cost of Funds”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí vốn”.

COF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COF là “Cost of Funds”.

Một số kiểu COF viết tắt khác:
+ County Operated Facility: Cơ sở điều hành quận.
+ Confirmation Order Form: Mẫu đơn đặt hàng xác nhận.
+ Crazy Old Fart: Rối rắm già.
+ Civilian Objective Force: Lực lượng khách quan dân sự.
+ Covered Offshore Facility: Cơ sở ngoài khơi được bảo hiểm.
+ Church of Freethought: Nhà thờ Freeth think.
+ Council On Foundations: Hội đồng thành lập.
+ Chip on Film: Chip trên phim.
+ Celebrities of Facebook: Người nổi tiếng của Facebook.
+ Company Operations Facility: Cơ sở hoạt động của công ty.
+ Central Operating Facilities: Cơ sở điều hành trung tâm.
+ Canadian Orienteering Federation: Liên đoàn định hướng Canada.
+ Classroom Of the Future: Lớp học của tương lai.
+ Certificate of Fitness: Giấy chứng nhận sức khoẻ.
+ Common Output File: Tập tin đầu ra chung.
+ Center on the Family: Trung tâm gia đình.
+ College of Fisheries: Cao đẳng nghề cá.
+ Coloplast Ostomy Forum: Diễn đàn Coloplast Ostomy.
+ Chamber of Fear: Phòng sợ hãi.
+ Consumer Oriented Fabrics: Vải định hướng tiêu dùng.
+ Cost of Freight: Chi phí vận chuyển hàng hóa.
+ Customer Order Fulfillment: Hoàn thành đơn đặt hàng của khách hàng.
+ Central Operations Facility: Cơ sở hoạt động trung tâm.
+ Council of Fellows: Hội đồng nghiên cứu sinh.
+ College Opportunity Fund: Quỹ cơ hội đại học.
+ Columbus Operating Facility: Cơ sở điều hành Columbus.
+ Coefficient of Friction: Hệ số ma sát.
+ Columbus Orbital Facility: Cơ sở quỹ đạo Columbus.
+ Construction Of Facility: Xây dựng cơ sở.
+ Channel Output Feedback: Phản hồi đầu ra kênh.
+ Complete Organic Fertilizer: Phân bón hữu cơ hoàn chỉnh.
+ Committee on Faculty: Ủy ban khoa.
...

Post Top Ad