CO3 là gì? Ý nghĩa của từ co3 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2019

CO3 là gì? Ý nghĩa của từ co3

Giải thích co3 là gì và có ý nghĩa ra sao, từ co3 là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

CO3 là gì ?

CO3 là “Carbon trioxide” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CO3

CO3 có nghĩa “Carbon trioxide” là tên của một“oxit không ổn định của carbon”.

CO3 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CO3 là “Carbon trioxide”.

Một số kiểu CO3 viết tắt khác:
+ Carbonate: cac bon nát, thán toan diêm.
+ Combined Staff Public and Governmental Affairs Officer: Nhân viên kết hợp cán bộ công chức và chính phủ.
+ Chief Officers 3rd: Sĩ quan thứ 3.
...

Post Top Ad