BKD là gì? Ý nghĩa của từ bkd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

BKD là gì? Ý nghĩa của từ bkd

Giải thích bkd là gì và có ý nghĩa ra sao, từ bkd là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

bkd la gi

BKD là gì ?

BKD là “Backed” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BKD

BKD có nghĩa “Backed”, dịch sang tiếng Việt là “Đã ủng hộ”.

BKD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BKD là “Backed”.

Một số kiểu BKD viết tắt khác:
+ Background: Lý lịch.
+ Bacterial Kidney Disease: Bệnh thận vi khuẩn.
+ Booked: Đã đặt.
+ Backward Diagonal: Đường chéo ngược.
+ Beta Ketothiolase Deficiency: Thiếu hụt Beta Ketothiolase.
...

Post Top Ad