UIO là gì? Ý nghĩa của từ uio - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2019

UIO là gì? Ý nghĩa của từ uio

Giải thích uio là gì và có ý nghĩa ra sao, từ uio là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

uio la gi

UIO là gì ?

UIO là “Universitetet I Oslo” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UIO

UIO có nghĩa “Universitetet I Oslo”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học I Oslo (ở nước Na Uy)”.

UIO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UIO là “Universitetet I Oslo”.

Một số kiểu UIO viết tắt khác:
+ User Interface Object: Đối tượng giao diện người dùng.
+ User Integration Office: Văn phòng tích hợp người dùng.
+ User Interface Organizer: Giao diện người dùng tổ chức.
+ Unit Information Officer: Cán bộ thông tin đơn vị.
+ Units in Operation: Các đơn vị hoạt động.
+ Unfunded Investment Opportunity: Cơ hội đầu tư chưa hoàn thành.
+ Universal IO: IO toàn cầu.
...

Post Top Ad