INV là gì? Ý nghĩa của từ inv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

INV là gì? Ý nghĩa của từ inv

Giải thích inv là gì và có ý nghĩa ra sao, từ inv là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

inv la gi

INV là gì ?

INV là “Investor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INV

INV có nghĩa “Investor”, dịch sang tiếng Việt là “Chủ đầu tư”.

INV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INV là “Investor”.

Một số kiểu INV viết tắt khác:
+ Inventory: Hàng tồn kho.
+ Inverter: Biến tần.
+ Invite: Mời gọi.
+ Investigator: Điều tra viên.
+ Incentive Value of the Job: Giá trị ưu đãi của công việc.
+ Involuntary: Không tự nguyện.
+ Invoice: Hóa đơn.
+ Involute: Bất khả xâm phạm.
...

Post Top Ad