GOP là gì? Ý nghĩa của từ gop - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

GOP là gì? Ý nghĩa của từ gop

Giải thích gop là gì và có ý nghĩa ra sao, từ gop là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

gop la gi

GOP là gì ?

GOP là “Game On Pause” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GOP

GOP có nghĩa “Game On Pause”, dịch sang tiếng Việt là “Trò chơi tạm dừng”.

GOP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GOP là “Game On Pause”.

Một số kiểu GOP viết tắt khác:
+ Gang of Psychos: Băng đảng tâm lý.
+ Global Operating Plan: Kế hoạch hoạt động toàn cầu.
+ Good Operating Practice: Thực hành điều hành tốt.
+ Get Out and Push: Ra ngoài và đẩy.
+ Gestion des Opérations et de la Production: Gestion des Opéations et de la Production.
+ Gas, Oil and Petrol: Gas, Dầu và Xăng.
+ Globalization of Production: Toàn cầu hóa sản xuất.
+ Greedy Old People: Người già tham lam.
+ Generator Oil Pressure: Áp suất dầu máy phát điện.
+ General Outpost: Tổng tiền đồn.
+ Government of Panama: Chính phủ Panama.
+ Gross Operating Profit: Tổng lợi nhuận hoạt động.
+ Ground Observer Post: Quan sát mặt đất.
+ Government of Portugal: Chính phủ Bồ Đào Nha.
+ Government of Pakistan: Chính phủ Pakistan.
+ Government Of the People: Chính phủ nhân dân.
+ General Operating Procedure: Quy trình hoạt động chung.
+ Global Outreach Program: Chương trình tiếp cận toàn cầu.
...

Post Top Ad