CSRC là gì? Ý nghĩa của từ csrc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

CSRC là gì? Ý nghĩa của từ csrc

Giải thích csrc là gì và có ý nghĩa ra sao, từ csrc là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

csrc la gi

CSRC là gì ?

CSRC là “China Securities Regulatory Commission” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CSRC

CSRC có nghĩa “China Securities Regulatory Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc”.

CSRC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSRC là “China Securities Regulatory Commission”.

Một số kiểu CSRC viết tắt khác:
+ Computer Security Response Center: Trung tâm phản hồi bảo mật máy tính.
+ Conflict Studies Research Centre: Trung tâm nghiên cứu xung đột.
+ Common Sense RC: RC thông thường.
+ Computer Security Resource Clearinghouse: Bảo mật tài nguyên máy tính.
+ Computing Sciences Research Center: Trung tâm nghiên cứu khoa học máy tính.
+ Charles Salt Research Center: Trung tâm nghiên cứu muối Charles.
+ Local coastal SAR committee: Ủy ban SAR ven biển địa phương.
+ Canadian Survey Research Council: Hội đồng nghiên cứu khảo sát Canada.
+ Creation-Science Research Center: Trung tâm nghiên cứu khoa học sáng tạo.
+ Charter School Resource Center: Trung tâm tài nguyên trường học.
+ Context Switching Reconfigurable Computing: Chuyển đổi bối cảnh tính toán cấu hình lại.
...

Post Top Ad