UNET là gì? Ý nghĩa của từ unet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

UNET là gì? Ý nghĩa của từ unet

Giải thích unet là gì và có ý nghĩa ra sao, từ unet là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

unet la gi

UNET là gì ?

UNET là “Union Network Systems” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UNET

UNET có nghĩa “Union Network Systems”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh hệ thống mạng”.

UNET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UNET là “Union Network Systems”.

Một số kiểu UNET viết tắt khác:
+ Universal Education and Training : Phổ cập giáo dục và đào tạo.
+ Unified Narcotics Enforcement Team : Đội thực thi ma túy thống nhất.
+ University Neighborhood Enhancement Team : Nhóm tăng cường khu dân cư.
+ Universidad Nacional Experimental del Tachira : Đại học Nacional thử nghiệm del Tachira.
...

Post Top Ad