OWO là gì? Ý nghĩa của từ owo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

OWO là gì? Ý nghĩa của từ owo

Giải thích owo là gì và có ý nghĩa ra sao, từ owo là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

owo la gi

OWO là gì ?

OWO là “On Work Order” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OWO

OWO có nghĩa “On Work Order”, dịch sang tiếng Việt là “Theo lệnh làm việc”.

OWO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OWO là “On Work Order”.

Một số kiểu OWO viết tắt khác:
+ One Woman Operation: Hoạt động một người phụ nữ.
+ Oral Without: Miệng mà không có...
+ Outdoor Writers of Ohio: Nhà văn ngoài trời Ohio.
+ Ohio Watersheds Online: Đầu nguồn Ohio trực tuyến.
+ Operations Workforce Optimization: Hoạt động tối ưu hóa lực lượng lao động.
+ Open Watershed Overlay: Lớp phủ đầu nguồn mở.
+ One World Order: Một trật tự thế giới.
...

Post Top Ad