ORCID là gì? Ý nghĩa của từ orcid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

ORCID là gì? Ý nghĩa của từ orcid

Giải thích orcid là gì và có ý nghĩa ra sao, từ orcid là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

orcid la gi

ORCID là gì ?

ORCID là “Open Researcher and Contributor Identification” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ORCID

ORCID có nghĩa “Open Researcher and Contributor Identification”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận dạng nhà nghiên cứu và cộng tác viên mở”.

ORCID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ORCID là “Open Researcher and Contributor Identification”.

Đây là tên của một tổ chức phi lợi nhuận, trang web của họ ở địa chỉ https://orcid.org/

Một số kiểu ORCID viết tắt khác:
+ hiện chưa tìm thấy từ nào khác. ...

Post Top Ad