SBTC là gì? Ý nghĩa của từ sbtc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

SBTC là gì? Ý nghĩa của từ sbtc

Giải thích sbtc là gì và có ý nghĩa ra sao, từ sbtc là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

sbtc la gi

SBTC là gì ?

SBTC là “So Be The Child” trong tiếng Anh, "Sống Bằng Tình Cảm" trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SBTC

**NGOẠI NGỮ

SBTC có nghĩa “So Be The Child”, dịch sang tiếng Việt là “Hãy là đứa trẻ”.

Được rút gọn bằng cách lấy những chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong cụm từ với: "S" trong "So", "B" trong "Be", "T" trong "The", và "C" trong "Child".

Nghĩa của mỗi từ như sau:
+ So: vì thế, như vậy, dường như, vậy thì...
+ Be: là, thì, được...
+ The(mạo từ): cái, con, người, ấy, này...
+ Child: con, đứa trẻ, đứa bé, đứa con...

**VIỆT NGỮ

SBTC có nghĩa "Sống Bằng Tình Cảm".

Được rút gọn với "S" trong "Sống", "B" trong "Bằng", "T" trong "Tình" và "C" trong "Cảm".

Trong đó:
+ Sống: tồn tại, cư xử, anh ở, chưa chết...
+ Bằng: có bề mặt là một mặt phẳng, không hơn cũng không kém...
+ Tình: sự yêu mến, sự gắn bó...
+ Cảm: nhận biết bằng giác quan, cảm tính...

SBTC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SBTC là “So Be The Child”, "Sống Bằng Tình Cảm".

Một số kiểu SBTC viết tắt khác:
+ Small Business Technology Coalition: Liên minh công nghệ doanh nghiệp nhỏ.
+ Skill-Biased Technological Change: Thay đổi công nghệ thiên vị.
+ Southern Baptists of Texas Convention: Công ước Nam Baptist của Texas.
+ Stream-Based Trace Compression: Nén theo dõi luồng.
+ Skill Biased Technical Change: Thay đổi kỹ thuật thiên vị kỹ năng.
+ Saved By The Cross: Được lưu bởi Thánh giá.
+ Slow Boat To China: Thuyền chậm đến Trung Quốc.
+ Shall Be The Conqueror: Sẽ là kẻ chinh phục.
...

Post Top Ad