VSIP là gì? Ý nghĩa của từ vsip - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

VSIP là gì? Ý nghĩa của từ vsip

Giải thích vsip là gì và có ý nghĩa ra sao, từ vsip là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

vsip la gi

VSIP là gì ?

VSIP là “Visual Studio Industry Partner” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VSIP

VSIP có nghĩa “Visual Studio Industry Partner”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tác công nghiệp Visual Studio (của công ty Microsoft)”.

VSIP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VSIP là “Visual Studio Industry Partner”.

Một số kiểu VSIP viết tắt khác:
+ Vietnam Singapore Industrial Park: Khu công nghiệp Việt Nam Singapore.
+ Voluntary Separation Incentive Program: Chương trình khuyến khích tách biệt tự nguyện.
+ Vector Signal Image Processing: Vector xử lý tín hiệu hình ảnh.
+ Voluntary Separation Incentive Pay - Payment: Tách tự nguyện trả ưu đãi - Thanh toán.
+ Vicscan Interstate Publications: Ấn phẩm liên bang Vicscan.
+ Virtual System Implementation Program: Chương trình thực hiện hệ thống ảo.
...

Post Top Ad