THW là gì? Ý nghĩa của từ thw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

THW là gì? Ý nghĩa của từ thw

Giải thích thw là gì và có ý nghĩa ra sao, từ thw là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

thw la gi

THW là gì ?

THW là “Tiny House on Wheels” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ THW

THW có nghĩa “Tiny House on Wheels”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôi nhà nhỏ trên bánh xe”.

THW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THW là “Tiny House on Wheels”.

Một số kiểu THW viết tắt khác:
+ This House Would: Ngôi nhà này sẽ.
+ Tile Hill Wood: Ngói gỗ.
+ Temperature Humidity Wind: Nhiệt độ ẩm gió.
+ Thermoplastic Heat and Water Resistant Insulated Wire: Dây cách điện chịu nhiệt và chịu nhiệt.
+ Transient Hot Wire: Dây nóng thoáng qua.
+ Temperate Hardwood: Gỗ cứng ôn đới.
+ The Horse Whisperer: Ngựa thì thầm.
...

Post Top Ad