ALR là gì? Ý nghĩa của từ alr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

ALR là gì? Ý nghĩa của từ alr

ALR là gì ?

ALR là “A Little Respect” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ALR

ALR có nghĩa “A Little Respect”, dịch sang tiếng Việt là “Một chút tôn trọng”.

ALR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ALR là “A Little Respect”.

Một số kiểu ALR viết tắt khác:
+ Alright: Ổn.
+ A Little Reminder: Một chút nhắc nhở.
+ Alliance for Lupus Research: Liên minh cho nghiên cứu Lupus.
+ American Legion Riders: Kỵ sĩ quân đoàn Mỹ.
+ Assisted Living Residence: Hỗ trợ cư trú.
+ Administrative License Revocation: Thu hồi giấy phép hành chính.
+ Analgesia: Giảm đau.
+ Art Loss Register: Đăng ký mất nghệ thuật.
+ American Law Review: Tạp chí luật pháp Hoa Kỳ.
+ Assignment of Leases and Rents: Chuyển nhượng hợp đồng thuê và cho thuê.
+ Australian Literary Review: Tạp chí văn học Úc.
+ Adiabatic Lapse Rate: tỷ lệ sai sót đáng tin cậy.
+ Active Lead Ring: Vòng chì hoạt động.
+ Artillery Locating Radar: Radar định vị pháo binh.
+ Advanced Launch System: Hệ thống khởi động tiên tiến.
+ Allergenic Effects: Tác dụng dị ứng.
+ Airborne Laser Range Finder: Máy dò tìm tia laser.
+ Advanced Logic Research, Incorporated: Nghiên cứu logic nâng cao, được hợp nhất.
+ Alternate Link Routing: Định tuyến liên kết thay thế.
+ Agents Loss Reporting: Báo cáo mất đại lý.
+ Administrative Letter Report: Báo cáo thư hành chính.
+ Allowable Level of Risk: Mức độ rủi ro cho phép.
+ Automated Legal Research: Nghiên cứu pháp lý tự động.
+ Acceptable Loss Rate: Tỷ lệ tổn thất chấp nhận được.
+ Automatic Laser Restart: Tự động khởi động lại bằng laser.
+ Application-level Requirement: Yêu cầu cấp ứng dụng.
+ Academy Law Review: Tạp chí luật học viện.
...

Post Top Ad