ACHI là gì? Ý nghĩa của từ achi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2020

ACHI là gì? Ý nghĩa của từ achi

ACHI là gì ?

ACHI là “Adaptive Car Human Interface” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa từ ACHI

ACHI có nghĩa “Adaptive Car Human Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện người thích ứng xe hơi”.

ACHI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACHI là “Adaptive Car Human Interface”.

Một số kiểu ACHI viết tắt khác:
+ Advisory Council on Health Infrastructure: Hội đồng tư vấn về cơ sở hạ tầng y tế.
+ Advanced Credit Honors Initiative: Khởi động tín dụng danh dự nâng cao.
+ Advances in Computer-Human Interaction: Những tiến bộ trong tương tác giữa máy tính và con người - hội nghị quốc tế.
+ Advisory Council on Health Infostructure: Hội đồng tư vấn về cơ cấu y tế của Canada.
+ American Country Holdings: Tập đoàn quốc gia Mỹ.
+ Arkansas Center for Health Improvement: Trung tâm cải thiện sức khỏe Arkansas.
...

Post Top Ad